Landsforbundet anbefaler

Det er fra Landsforbundets side anbefalet at de enkelte kredse tager holdning til samværsregler og beslutter hvad der er gældende for den enkelte kreds.

Samværsreglerne i FDF Agedrup har i foråret været debatteret både i lederrådet og bestyrelsen - og i fælleskab har man besluttet nævnte samværsregler.

På generalforsamlingen/forældremødet i maj 2017 der orientret om samværsreglerne.

Spørgsmål eller bemærkninger til samværsreglerne bedes rettet til kredsbetyrelsesformand Jan Vennekilde eller kredsleder Rene Skaalum