Børneattest

Børneattester og forældre-deltagelse på sommerlejre og andre lejre.

Forældre må ikke deltage på sommerlejr og andre lejre.

Undtagelse kan være ekstrem ledermangel. Deltager forældre på grund af ledermangel, skal de fungere som hjælpeledere, ikke som personlige hjælpere for eget barn.

Ved overnatning sammen med børn kræves altid børneattest.

Kredsledelsen kan i visse situationer kræve børneattester.

Børneattesten skal bestilles senest en uge før lejren. Attesten kan dog undtagelsesvis hentes hjem på en dag, i nært samarbejde med den børneattest-ansvarlige.